Druk deze pagina af

Start

 

 

 

 

 

Stichting Batavier

 

2 juli 2018: Zienwijze Batavier op notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. A4 Haaglanden - N14

 

 19 mei 2018: Verbreden A4 Delft-Schiedam nieuwe aanslag op Midden-Delflandgebied

 

Lees hier onze nieuwsbrief van april 2018

 

Bomendiscussie terug bij af
Lees hier de reactie van Stichting Batavier op de uitspraak van de Raad van State (17 januari 2018)

 

 9 augustus 2017: Brandwerendheid Ketheltunnel mogelijk onvoldoende Lees verder

 

Raad van State: Hoogheemraadschap niet zorgvuldig genoeg bij watervergunning
Lees hier de reactie van Stichting Batavier op de uitspraak van de Raad van State (8 juni 2016)

 

Lees hier de pleitnota van Stichting Batavier van de zitting bij de Raad van State over ons beroep tegen de watervergunning (4 mei 2016)

 

Batavier naar Raad van State vanwege twijfels over watervergunning A4 Delft-Schiedam (4 februari 2016) Lees hier het bericht en het beroepschrift,

 

De weg is open, de strijd gestreden? (19 december 2015)

 

Tweede Kamer: vraagtekens bij watervergunning A4DS (18 december 2015)

 

Lees hier onze reactie op het besluit van Hoogheemraadschap Delfland over de watervergunning A4 (15 december 2015)

 

 

Scheuren in tunnel A4: zonder duidelijkheid over de oorzaak van de scheuren kan de tunnel niet open worden gesteld, aldus Stichting Batavier
Lees meer in het AD en NRC van 24 november en 2015 en zie ook de ook de zienswijze van de Stichting Batavier op het ontwerpbesluit voor de openstellingsvergunning van de Ketheltunnel (22 november 2015)

 

Bekijk hier de tweede aflevering van de televisieserie 'Alles op 1 A4' waarin Henk Tetteroo zijn visie geeft op de weg, de besluitvorming en het gebied

 

Persbericht: Eco-aquaduct A4 Delft-Schiedam: mooi, maar geen verbetering (10 juni 2015)

Zienswijze wijziging watervergunning A4 (30 april 2015)

Volwaardige compensatie bomenkap A4 in gevaar: 4500 bomen weg, 450 terug (12 oktober 2014)

Bekijk ook op YouTube: 4000 bomen te weinig (reportage Looktv)

Update: De afsprakenmonitor van Stichting Batavier is geactualiseerd, bekijk hier de versie van juli 2014


Bekijk hier foto-tijdreeksen en foto-gebeurtenissen van de aanleg van de A4


Zienswijze van de Batavier op het conceptbesluit van de gemeente Midden-Delfland tot wijziging van de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van cementbetonwanden (30 januari 2014)


"Het moest toch goedkoop en snel?": Batavier voorzitter John Witjes in de Volkskrant van 5 december 2013


"Er zijn wel degelijk nog problemen bij aanleg": brief van Batavier Henk Tetteroo in het AD van 2 december 2013


Lees hier de reactie van de Batavier op de misstanden bij de aanleg van de A4: 'Het moest toch goedkoop en snel?'

 

Stichting Batavier is nu ook te volgen via de social media!
Twitter: @De_Batavier
Facebook: Stichting Batavier

Informatieplatform en forum:
Rijkswaterstaat is een informatieplatform met forum gestart over de A4 Delft-Schiedam waar burgers vragen kunnen stellen en mee kunnen praten over het project.

 

STICHTING BATAVIER GAAT DE AANLEG VAN DE A4 BEWAKEN

Met haar uitspraak van juli 2011 heeft de Raad van State de weg vrij gemaakt voor de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam. Bij de voorbereiding van de A4 zijn door overheden en betrokken inwoners en organisaties tal van adviezen en voorstellen ingebracht over hoe de weg aangelegd moet gaan worden, onder het motto “als de weg er komt, willen we ‘m niet horen, zien of ruiken”. Zo kwam een inpassingsbesluit voor de A4 tot stand waarvan zelfs minister Eurlings sprak als ‘het groenste stukje asfalt van Nederland’. Ongeacht of de waarden van het gebied nu echt gespaard zullen blijven, zal, er in elk geval voor gezorgd moeten worden dat deze inpassing integraal wordt uitgevoerd. En dat is in de huidige economische situatie niet vanzelfsprekend.

Om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk uitgevoerd worden, is de Stichting Batavier opgericht. Stichting Batavier is een onafhankelijke stichting waarin een aantal bewoners uit het gebied zich georganiseerd hebben. Batavier staat voor Bewaking Afspraken Tracébesluit/Bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam. De Stichting Batavier handelt zowel op proactieve als reactieve wijze om ervoor te zorgen alle gemaakte afspraken rondom de aanleg van de A4 nagekomen worden en dit zal in samenwerking met een netwerk van betrokken bewoners uit het gebied gebeuren.