Druk deze pagina af

Klankbordgroepen

Batavier en de Klankbordgroepen

Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van drie klankbordgroepen (Vlaardingen/Schiedam, Midden-Delfland en Delft Tanthof). De klankbordgroepen komen één maal per kwartaal bijeen. In deze klankbordgroepen zitten vertegenwoordigers van belanghebbenden (bewoners, bedrijven) uit de directe omgeving, Rijkswaterstaat, de aannemer en de gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de leden zorgen, ideeën en klachten aan de orde stellen. Samen met de aannemer en Rijkswaterstaat wordt gekeken welke maatregelen kunnen worden genomen waar de omgeving bij gebaat is. Volgens Rijkswaterstaat is de inhoud van de vergaderingen beperkt tot alleen de aanlegfase van de weg. Er wordt dus niet gesproken over lange termijn effecten of toekomstige ontwikkelingen.

Stichting Batavier is als organisatie geen deelnemer aan de klankbordgroepvergaderingen. Wel zijn Batavieren die direct aan het tracé wonen lid van de klankbordgroepen. Zij voeden de stichting met informatie uit die bijeenkomsten. Dat we zelf de informatie op die manier moeten halen is ook nodig, want er worden geen verslagen van die bijeenkomsten gemaakt!

Begin april waren de eerste drie klankbordavonden. Daarin is vooral gesproken over de inpassing van de weg middels een presentatie van het vormgevings – inrichtingsplan. De aannemer is vooral trots op plaatjes van de groene inpassing en de innovatieve verlichting.
Data voor de volgende ronde zijn nog niet bekend.


Vorige pagina: Over Batavier
Volgende pagina: De Strategie van Batavier