Druk deze pagina af

De praktijk van RWS

November 2012

In gesprek met RWS en A4all

Elke drie à vier maanden overlegt de Batavier met de omgevingsmanagers van Rijkswaterstaat en A4all. Zo ook op 17 oktober toen wij bijeen kwamen in het nieuwe infocentrum. Ondanks de stekeligheden t.a.v. bijvoorbeeld onze folder, is een gesprek nog altijd goed mogelijk. Wederzijdse informatie-uitwisseling is een belangrijk doel van dit overleg. Lees verder...

Vertrouwen of wantrouwen in burgers?

Enkele maanden geleden bracht de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) het rapport ‘Vertrouwen in burgers’ uit. Het rapport verschaft interessante inzichten over burgerparticipatie en hoe dit zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. De eerste zin en tevens belangrijkste boodschap, van het rapport luidt:

‘Betrokken burgers zijn belangrijk voor een levende democratie’.

De WRR geeft uitgebreid aan dat burgerparticipatie een verrijking is van de maatschappij doordat dit o.a. zorgt voor het scherp houden van de overheid, maatschappelijke vernieuwing en het verschaffen van draagvlak. Ook burgerparticipatie in de vorm van kritiek of een tegengeluid heeft een grote meerwaarde: ‘Goede beleidsmakers hechten aan tegenspel. Ze geven niet alleen ruimte voor tegengeluid, maar nodigen dat ook actief uit. Goede informatie is daarvoor essentieel’, zo stelt de WRR. Helaas moet het rapport ook constateren dat ondanks vele inspanningen van beleidsmakers in de afgelopen decennia, de resultaten om burgerparticipatie goed te stimuleren en faciliteren nog teleurstellend zijn. Lees verder...

---

Henk Tetteroo heeft in oktober 2011 een stuk geschreven waarin hij onderbouwt 'hoe het rijk zich een weg knoeit'.

Klik hier voor het (pdf)document.


Vorige pagina: Hoezo Midden-Delfland snelweg
Volgende pagina: Contact