Druk deze pagina af

Documenten met afspraken

De afspraken die gemaakt zijn over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam zijn vastgelegd in de volgende documenten:

 

De stand van zaken met betrekking tot het nakomen van deze afspraken, staat weergegeven in de door Batavier opgestelde afsprakenmonitor (juni 2013) met bijbehorende oplegnotitie.


Vorige pagina: Aanleg A4
Volgende pagina: Tracédeel Schiedam