Druk deze pagina af

Foto's tracégebied

Bekijk hier foto-tijdreeksen en foto-gebeurtenissen van de aanleg van de A4


Filmpje met impressie van werkzaamheden aanleg bij Schiedam

Jaarringen

Hoog opgetast liggen ze daar, de lijken
Trotse kruinen, massieve takken en twijgen
Hun stammen dood en geveld, ze zwijgen
Van 't weekend ben ik even wezen kijken

Ze spreken voor zich, maar zijn ijselijk stil
En binnenkort zullen ze er vrolijk loeien
De lange kuddes met onze heilige koeien
Want dat is wat men uiteindelijk wil

Kijk ik vanuit google op onze aarde neer
Dan zie ik de logica van de dingen
En zeg ik heel eerlijk, leg hem maar neer

Loop ik daar tussen duizenden jaren aan ringen
Dan weet ik het niet meer
Want ik hoor hun vogels nog zingen

(Henk Frigge, 3 jahruari 2012)


Vorige pagina: Groen ondernemen
Volgende pagina: Nieuws