Druk deze pagina af

Groen ondernemen

Groen ondernemen (incl. grondinstrument)

Het project Groen Ondernemen (inclusief Grondinstrument) heeft als doel de agrarische sector als drager van het open veenweidegebied een impuls te geven om haar rol als producent en beheerder van dit gebied in de
toekomst zeker te stellen.
Het project is onderverdeeld in twee deelprojecten:

  1. Pilot Groen Ondernemen, duurzaam boer blijven
    Het bedenken en uitvoeren van een plan van aanpak voor het geven van een kwalitatieve en duurzame impuls aan de (melk)veehouderijsector in Midden-Delfland.
  2. Grondinstrument
    Draagt bij aan een oplossing voor de negatieve effecten van hoge agrarische grondprijzen voor de grondgebonden agrarische sector.

Docmenten

22-2-2012 Brief van Ministerie I&M aan gemeente Midden-Delfland over afspraak IODS bijdrage


Vorige pagina: Stedenbouwkundige inpassing
Volgende pagina: Foto's tracégebied