Druk deze pagina af

Groenblauwe lint

Project Groenblauw lint

Het project is erop gericht een ecologische verbinding tot stand te brengen tussen de Vlaardingse Vlietlanden en de Ackerdijkse Plassen. Het project bestaat uit drie onderdelen:

- Realisatie 100 ha natuur
Hierover is afgesproken dat deze grotendeels wordt ingericht als
weidevogelnatuur. De natuur wordt duurzaam verankerd door
middel van een bestemmingswijziging voor de overeengekomen
hectares. Voor een deel van de hectares wordt Natuurmonumenten
beheerder en eigenaar, de overige hectares zullen particulier worden
beheerd.

- Realisatie 250 ha zwaar agrarisch natuurbeheer
Naast de 100 ha natuur is ook afgesproken dat er 250 ha zwaar
agrarisch natuurbeheer wordt gerealiseerd in het zoekgebied.

- Realisatie drie ecopassages
Er wordt voorzien in drie passages:
1. Een nieuwe passage over de A4;
2. Een nieuwe passage door De Schie;
3. Verbetering van de bestaande ecopassage onder de A13.

 

10 juni 2014:
Bekijk hier de Statenvragen en antwoorden over de ecopassage A13 en de 250 ha zwaar agrarisch natuurbeheer

Compensatie voor vogels?

De aannemerscombinatie A4all bouwt de A4. In haar logo staat een grutto afgebeeld. Daarmee wil men o.a. zeggen dat men de weidevogels in Midden-Delfland zoveel mogelijk wil beschermen.
Het is één van de vele afspraken uit het Tracébesluit: er wordt 15 hectare ‘hoogwaardig’ compensatie gebied gecreëerd, in Midden-Delfland. Compensatie omdat bij de bouw van de weg flink veel weidevogelgebied vernietigd wordt. Lees verder....

 

 

 


Vorige pagina: IODS projecten
Volgende pagina: Recreatieve routestructuur