Druk deze pagina af

Nieuws

Nieuwsbrieven

Nieuwsberichten 2017

Nieuwsberichten 2017

Nieuwsberichten 2016


Nieuwsberichten 2015

Nieuwsberichten 2014

Nieuwsberichten 2013

Nieuwsberichten 2012

 

 

 

 

AD/De Dordtenaar

3 november 2014 maandag


'Helft van weidevogels is verdwenen'

SECTION: Regio - Drechtsteden; Blz. 5

LENGTH: 196 woorden

Het moet afgelopen zijn met de halfslachtige bescherming van weidevogels van de afgelopen jaren. Alleen als natuurorganisaties, boeren, vrijwilligers en overheden samen alles op alles zetten in kansrijke weidevogelgebieden, heeft bescherming van grutto, tureluur, kievit en scholekster zin.Dat staat in het Weidevogelmanifest, dat directeur Alex Ouwehand van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft aangeboden aan gedeputeerde Han Weber. Het Weidevogelmanifest is ondertekend door 54 regionale en lokale natuurorganisaties, waaronder het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Natuur en Milieufederatie.

Cijfers tonen het failliet aan van de manier waarop weidevogels in de afgelopen 10 jaar werden beschermd. Ondanks het agrarisch natuurbeheer door boeren is in die periode meer dan de helft van de weidevogels verdwenen.

De provincie gaat aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw plan voor agrarisch natuurbeheer, dat in 2016 in werking treedt. De natuurorganisaties pleiten voor een onafhankelijke controle op de resultaten na een nulmeting vooraf. ,,Alleen via optimaal beheer hebben weidevogels een kans," zegt Danny Eijsackers van de milieufederatie.Vorige pagina: Foto's tracégebied
Volgende pagina: Over Batavier