Druk deze pagina af

Over Batavier

Doel van de stichting

De Stichting Batavier heeft ten doel:

  • te bewaken dat alle afspraken ten aanzien van de aanleg van de snelweg A4 Delft-Schiedam integraal worden nagekomen en worden uitgevoerd en waar nodig in overleg met de Stichting worden aangevuld. Vorenbedoelde afspraken liggen vast in het Convenant IODS van 23 juni 2006, het Tracébesluit van 2 september 2010 en de bestuurlijke overeenkomst IODS van 2 september 2010;
  • het beïnvloeden van de besluitvorming zodat de onder punt a genoemde afspraken worden nagekomen;
  • het kritisch volgen en zonodig beïnvloeden van infrastructurele ontwikkelingen op rijkswegenniveau in de provincie Zuid-Holland en omgeving.

Giften

De vraag van iemand of ze ons financieel kon ondersteunen, kunnen wij bevestigend beantwoorden. Een gift of een periodieke overschrijving is van harte welkom op rekeningnummer 25.46.58.652 t.n.v. Stg Bewaking Afspr. Tracébesluit/Bestuursovereenkomst A4 Delft-Schiedam. Aan het eind van het jaar ontvangt u een verantwoording van onze inkomsten en uitgaven.

Jaarverslagen

Financieel jaaroverzicht


Vorige pagina: Nieuws
Volgende pagina: Klankbordgroepen