Druk deze pagina af

Stedenbouwkundige inpassing

Stedenbouwkundige inpassing tussen Schiedam en Vlaardingen

Het project is gericht op de uitwerking van de aanpassing in een stedenbouwkundige visie. De optimalisering van de Tramplus wordt medio 2010 afgerond met een definitief plan. Aan de uitvoering hiervan wordt door de Stadsregio Rotterdam maximaal € 15 miljoen bijgedragen. In het OTB is beschreven over welke afstand de oostelijke buis wordt overkapt. Na het vaststellen van het OTB, maken Rijkswaterstaat en de gemeente Schiedam afspraken over het beheer en onderhoud van het afgewerkte en ingerichte dak en over het beheer en onderhoud van de kruisende infrastructuur, inclusief de geluidsschermen.

Documenten

Nieuwsbrief A4 gemeente Schiedam februari 2012

 

 

 

 


Vorige pagina: Sanering glastuinbouw
Volgende pagina: Groen ondernemen